Здравко Иванов

Бизнес анализатор

Здравко Иванов Свържете се с нас

Здравко Иванов е бизнес анализатор с над 10 години опит в ИТ индустрията и повече от 5 години в сферата на корпоративния бизнес анализ и управлението на проекти. Основният си опит придобива работейки за компании в сферата на финансите, като впоследствие разширява своите хоризонти консултирайки различни по големина организации в множество сфери, включително ИТ, финанси, търговия, публичен сектор, хотелиерство, здравеопазване и др. Вярва, че всеки проблем има решение, стига да се достигне до истинските му корени и много често те се простират отвъд границите на информационните технологии. Работил е по внедряването на разнообразни промени – от регулярни заявки до проекти и трансформационни програми, засягащи множество звена и бизнес домейни. Това му позволява да получи широк поглед върху бизнеса и организациите от различни страни и на различни нива и смята това за една от най-силните си страни.