Career Path „Business Analysis“

Career Path „Business Analysis“

Бизнес анализаторът е специалист, отговорен за идентифицирането на бизнес нуждите и извличането и управлението на изискванията на клиентите и заинтересованите лица в проектите. Той е ключов фактор за проектите, тъй като играе ролята на своеобразен мост между клиента и екипа.

Статистиката показва, че подобряване на изискванията към проекта води до намаляване на отклоненията на проектите с 56%.

Какви са ползите от подобряване на комуникацията между заинтересованите страни и разработчиците?
  • По-добро изпълнение на проектите;
  • Намаляване на разходите и закъсненията;
  • Събиране на пълни и точни изисквания за проекта;
  • Създаване на ясна и стегната документация за бизнес изискванията;
  • Управление на ефективното използване на ресурсите;
  • Подобряване на качеството на крайния продукт.

Ако развитие в сферата на проектния бизнес анализ, представлява интерес за Вас, ето какви пътеки бихме Ви препоръчали:

Business Analysts – кариерна пътека насочена към започване на работа като Business Analysts.
Пакетът включва следните курсове:

BA01 – Business Analysis Essentials

Обучението ще ви даде основни познания за ползите, функциите и влиянието на бизнес анализа в организацията. Ще разберете защо е важна ролята на бизнес анализатора и какви са основните му/й дейности. Ще научите как да планирате, извличате, анализирате, моделирате и тествате изисквания.

BA05 - Process Modeling Using BPMN

След завършване на курса ще можете да създавате диаграми на бизнес процесите лесно и ефективно, използвайки стандарта BPMN. Ще познавате най-добрите практики в създаването на процесни диаграми, използвайки най-новите стандарти (BPMN), така че бизнес потребителите и ИТ заинтересованите страни лесно да разбират процесите в своята организация.

Ще се научите да решавате практически бизнес проблеми, използвайки BPMN диаграми на бизнес процесите.

BA03 – Writing Effective Business Cases

Този курс ще ви даде познания относно стъпките за ефективно разработване на бизнес казуси и как да подкрепите стратегическите си бизнес препоръки със стабилно бюджетиране и финансови резерви.

BA04 - Eliciting and Writing Effective Requirements

Обучението акцентира изключително върху ефективните изисквания. Ще разберете какви типове изисквания има, как да се подготвите и съберете нужната ви информация/изисквания, как да ги структурирате и представите пред заинтересованите лица (stakeholders), за да получите тяхното съдействие и одобрение. Независимо дали вашата сила е в извличането на изискванията, или в документирането, курсът ще ви помогне да попълните пропуските и да структурирате знанията си.

  Продължителност: 80 учебни часа

 Цена: 168.25 лева с ДДС / месец за 24 месеца

Това е примерна кариерна пътека. Можете да адаптирате най-подходящата за Вас. Ние сме на разположение да Ви съдействаме.

Запишете се   Изберете друга кариерна пътека


Register!