Career Path „System Administration“

Career Path „System Administration“

Cиcтeмният aдминиcтpaтop oтгoвapя зa инсталацията и поддържа мрежата и системите в рамките на организацията (пощенски сървъри, файлови сървъри, бази данни и други системи).

Има различни видове системните администратори спрямо техните роли и отговорности. По-големите компании имат администратори с различни роли, докато в по-малките обикновено ролите се разпределят между по-малък брой хора, което изисква по-комплексни познания от тяхна страна.

Какви са видовете системна администратрация:
  • Мрежова администрация – поддръжка на мрежовата инфраструктура, което включва сигурност и непрекъснатост на връзката.
  • Сървърна администрация – дейността включва поддържка на сървърни операционни системи и техните услуги.
  • Администрация на база данни (DBA) – поддържка на базата данни. В по-голeмите организации, които използват големи и комплексни бази данни, има длъжност, която отговаря конкретно за тази роля. В по-малка организация тази роля обикновено се изпълнява от системния администратор.

Употребата на Linux продължава да нараства в световен мащаб, тъй като отделни потребители, правителствени организации и индустрии, вариращи от автомобилостроене до космически изследвания, използват все повече технологии с отворен код (open source). Засиленият интерес към отворения код променя и ролите в IT сферата. Linux е най-известната и най-използваната операционна система с отворен код.

Кариерни възможности:

  • Network Administrator
  • Network Engineer
  • Network Specialist
  • Systems Administrator

Пакетът включва следните курсове:

Курс Linux Professional Institute Certification (LPIC) 101

LPIC – 1 е първото ниво от професионалната сертификационна пътека на LPIC. 5-дневният курс LPIC-101 ще Ви научи на основните умения за работа с операционната система – работа с файлове, текстова обработка, работа с Linux Shell, работа с пакетите (инсталиране и деинсталиране на софтуер), файлова система, хардуер и други.

Курс Linux Professional Institute Certification (LPIC-1) 102

Обхваща основни умения в Linux като управление на файлове, обработка на текст, използване на команден ред, управление на пакети, файлови системи, хардуер и много други.

Курс Linux Professional Institute Certification (LPIC-2) 201

LPIC – 2 e второто ниво от професионалната сертификационна пътека на LPIC. Курсът подготвя за сертификационния изпит LPI 201. В курса с продължителност от 5 дни ще усвоите експертни умения като управление на системи и мрежи като планиране на капацитет, Boot процеси, System Recovery. Ще се запознаете отблизо и със сърцето на операционната система, а именно Linux Kernel.

Курс Linux Professional Institute Certification (LPIC-2) 202

В курса с продължителност от 5 дни ще усвоите умения за напреднали теми като основи на DNS, създаване на йерархии в DNS, създаване на уеб сървър, поддръжка на уеб сървър, конфигуриране на Samba сървър и други.

Преминаването успешно през 4-те изпита – LPIC101, LPIC102, LPIC201, LPIC202 ще Ви донесе сертификация като Linux Administrator & Engineer.

 Обща стойност на пакета: 4000€ без ДДС

Това е примерна кариерна пътека. Можете да адаптирате най-подходящата за Вас. Ние сме на разположение да Ви съдействаме.

Запишете се   Изберете друга кариерна пътека

Database Administrator – кариерна пътека, насочена към администратори на бази данни. Data Base Administrator (DBA), е лицето, отговорно за инсталирането, конфигурирането, обновяването, управлението, мониторинга и поддръжката на базите данни в една организация. Негова главна роля е разработването и проектирането на базите данни, система за наблюдение и подобряване на производителността на базите данни, както и планирането на бъдещите изисквания за разширяване. Друга дейност с изключителна важност е да планира, координира и прилага мерки за сигурност за защита на базата данни.

Кариерни възможности:

  • Database Administrator

Администратор на Microsoft SQL бази данни

MCSA: SQL 2016 Database Administration Microsoft Certified Solutions Associate

Сертифицирането за Microsoft бази данни, MCSA SQL 2016 Database Administrator, Ви дава право на позиция като администратор на база данни или специалист по инфраструктура. За да придобиете тази световно призната сертификационна степен е нужно да преминете следните три курса и съответните им изпити:

Курс Querying Data with Microsoft SQL Server, 5 дни

Курс DP-300T00: Administering Microsoft Azure SQL Solutions, 4 дни + изпит

 Цена: 225 лева с ДДС / месец за 24 месеца

Това е примерна кариерна пътека. Можете да адаптирате най-подходящата за Вас. Ние сме на разположение да Ви съдействаме.

Запишете се   Изберете друга кариерна пътека


Register!