Career Path „Information Security“

Career Path „Information Security“

Задачата на eкспертa по информационна сигурност е да защитава информационните активи на компанията, като предвижда рисковете, на които са изложени, и предприема стъпки за превентирането им.

В зависимост от конкретиките на длъжността, ролята може да включва широк обхват от знания и умения – от познания за технологиите, с които се извършват злонамерени атаки, до бюджетиране и управление на активи.

Ню Харайзънс България предлага широк спектър от курсове по информационна сигурност. Независимо дали искате да придобиете нови знания, да подобрите и актуализирате настоящите си умения или да се подготвите за сертификационен изпит, ние ще Ви помогнем да изберете обучението, което отговаря на Вашите цели.

Кариерна пътека, насочена към получаване на практически знания за започване на работа като IT Security Expert. Ще познавате основните концепции в информационната сигурност, като ще покрие, както технически, така и мениджмънт домейни.

Кариерни възможности:

  • Information Security Expert/Specialist
  • IT Security Administrator

CompTIA Security+

Курс, предназначен за професионалисти в областта на информационните технологии (ИТ), които имат опит в системна и мрежова администрация.

CompTIA Security+ ще Ви запознае с концепциите в информационната сигурност. Курсът не е обвързан с конкретен производител (вендор) и дава широка основа от знания и концепции, които могат да се прилагат в различни ситуации и с различни технологии.

Участниците ще придобият ключови знания и умения както в практическите, така и в управленските аспекти на информационната сигурност.

Интензивната програма ще ви потопи изцяло в атмосферата на информационната сигурност, за да извлечете максимална полза от обучението. Теоретичният материал е подкрепен от много примери и лабораторните упражнения на CompTIA.

Обучението е подходящо е за специалисти информационна сигурност, администратори по сигурността, техници информационно осигуряване, системни и мрежови администратори и др.

EC-Council Certified Ethical Hacker (CEH)

Сертифицираният етичен хакер е специалист, който знае как да търси слабости и уязвимости в дадени целеви системи, като прилага знанията и инструментите на злонамерения хакер, но по законен начин.

Има 3 основни направления за защитни механизми и респективно области за нанасяне на вреда – технологични, организационни и физически.

Най-ефективната защита се осъществява като пресъздадем начина на мислене, подхода и технологиите, които се използват при атака. Атакуваме технологии, организационни мерки и физически механизми – някои от тези елементи или съвкупност от тях.

Курсът е насочен към специалисти по сигурността, одитори, администратори на сайтове и всички, които са загрижени за цялостта на мрежовата инфраструктура.

  Продължителност: 80 учебни часа

 Цена: 266 лева с ДДС / месец за 24 месеца

Това е примерна кариерна пътека. Можете да адаптирате най-подходящата за Вас. Ние сме на разположение да Ви съдействаме.

Запишете се   Изберете друга кариерна пътека

Кариерна пътека, насочена към специалисти в информационната сигурност, които имат мениджърска/консултантска роля в организацията.

Кариерни възможности:

  • Information Security Professional
  • Information Security Officer
  • Information Security Manager

Certified Information System Security Professional (CISSP)

Certified Information System Security Professional (CISSP) е един от най-престижните сертификати за управление на информационна сигурност на корпоративно ниво. Той удостоверява наличието на задълбочени технически и мениджърски умения, знания и опит в дизайна, разработката, внедряването и управлението на цялостна програма по информационна сигурност, която да защитава организацията от растящите по сложност атаки.

Обучението е ориентирано към опитни специалисти по информационна сигурност, включително: одитори, консултанти, мениджъри по информационна сигурност, ИТ директори, security анализатори, архитекти и инженери, мрежови архитекти.

The EC-Council Certified Chief Information Security Officer (CCISO)

Програмата за CISO на EC-Council дава необходимия поглед и знания на специалистите по информационна сигурност, за да бъдат лидери и изпълнителни директори в своите организации.

CCISO се задълбочава в това как сигурността трябва да бъде внедрена в контекста на нуждите на бизнеса и как CISO да управлява бюджети и активи. Фокусира се не върху техническите аспекти на управлението на информационната сигурност, а върху стратегическите, финансови и управленски умения, които CISO трябва да ръководят най-добрите програми за информационна сигурност.

CCISO е стъпката, която всеки, който се интересува от кариера на ръководител в информационната сигурност, трябва да предприеме.

  Продължителност: 72 учебни часа

 Цена: 291.60 лева с ДДС / месец за 24 месеца

Това е примерна кариерна пътека. Можете да адаптирате най-подходящата за Вас. Ние сме на разположение да Ви съдействаме.

Запишете се   Изберете друга кариерна пътека


Register!